Tolkvoorziening

Tolkvoorziening

Alle doven en zwaar slechthorenden in Nederland hebben recht op vergoeding van tolkuren. Het maakt niet uit hoe oud u bent. Het maakt ook niet uit hoe lang u al doof of slechthorend bent. Helaas verandert de overheid haar regelgeving met enige regelmaat.

 

Tolkvoorziening aanvragen

De vergoeding van een tolk Gebarentaal is verdeeld in drie verschillende soorten situaties. Voor elke situatie moet u de tolkvergoeding bij een andere instantie aanvragen.
Vraag een tolkvoorziening (ruim) op tijd aan! Want het kan enkele weken duren voordat u een reactie krijgt van het zorgkantoor of het UWV.

1. Leefsituatie
Een tolk Gebarentaal in de leefsituatie is bedoeld voor alle privé-situaties. Zoals een bezoek aan de dokter of notaris, een huwelijk, kerkdiensten, ouderavonden, enz.

Voor de leefsituatie heeft u recht op 30 tolkuren per jaar. Er kunnen geen uren worden meegenomen naar een volgend jaar. De vergoeding voor tolkuren in de leefsituatie hoeft u maar één keer aan te vragen. Volgens de huidige regelgeving blijft uw vergoeding uw hele leven geldig.

Extra leefuren nodig?
Als u meer dan 30 leefuren per jaar nodig heeft, dan kunt u in bijzondere situaties extra leefuren aanvragen. Dit kan door een beroep te doen op de hardheidsclausule.

2. Werksituatie
Een tolk Gebarentaal in de werksituatie is bedoeld voor alle situaties op het werk. Zoals vergaderingen, werkoverleggen, een functioneringsgesprek, personeelsbijeenkomsten, een congres, enz. U krijgt in principe een tolk vergoed voor maximaal 15% van het totaal aantal uren dat u werkt. Dus als u 36 uur per week werkt, dan krijgt u normaal gesproken maximaal 5,4 tolkuren per week.

De voorziening voor de werksituatie kunt u aanvragen bij het UWV. Als u niet weet bij welk UWV-kantoor u moet zijn, dan kunt u dit navragen bij het UWV.

Meer werkuren nodig?
Als u meer werkuren per jaar nodig heeft, dan kunt u bij het UWV-kantoor extra tolkuren aanvragen. Een reden voor het aanvragen van extra werkuren is bijvoorbeeld dat u meer uren bent gaan werken.

3. Onderwijssituatie
Een tolk Gebarentaal in de onderwijssituatie is bedoeld voor alle situaties op uw opleiding. Zoals lessen, colleges, werkcolleges, een schoolreisje, enz. Voorwaarde is wel dat u een opleiding volgt aan een reguliere onderwijsinstelling (voor horenden). U krijgt in principe een tolk vergoed voor alle uren dat u onderwijs volgt.

De voorziening voor de onderwijssituatie kunt u aanvragen bij UWV.  Het UWV beslist of u in aanmerking komt voor een tolkvoorziening in de onderwijssituatie.

Tolkvoorziening aanvragen

UWV, is de instantie die verantwoordelijk is voor de werk- en onderwijsuren.
Tolkcontact, is verantwoordelijk voor de leefuren.

Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal, (NBTG).
Register Tolken Gebarentaal, Ik sta geregistreerd onder nummer 174.
Klachtencommissie, voor klachten over tolken.