Tolk Gebarentaal

Wat doet een tolk gebarentaal?

Een tolk gebarentaal verzorgt de communicatie tussen dove en horende mensen. Net zoals horende mensen gesproken taal gebruiken, gebruiken veel dove mensen gebarentaal om te communiceren.
Als tolk vertaal ik alles wat er gezegd wordt naar gebarentaal. Indien nodig tolk ik ook van gebarentaal naar gesproken Nederlands. Dat noemen we stemtolken. In situaties waar horenden en doven elkaars moedertaal niet voldoende beheersen kan ik ingezet worden. Ik mag dan de brug zijn in de communicatie.

Dove mensen in Nederland hebben verschillende vormen van communiceren, zoals Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Nederlands met ondersteunende Gebaren (NmG). Sommige dove mensen geven de voorkeur aan spreken en spraakafzien om te communiceren. Ik tolk ook regelmatig voor doofblinde mensen d.m.v. vier handen gebaren en/of vingerspellen in de hand. Als tolk vertaal ik de originele boodschap in een van deze communicatievormen. Tegenwoordig wordt vierhanden gebaren ook regelmatig tactiele communicatie genoemd. Ik neem daarbij de hand(en) van de doofblinde persoon mee in mijn gebaren waardoor hij/zij kan voelen wat er gezegd wordt.

Waar werkt een tolk gebarentaal?

Een tolk gebarentaal kan overal waar communicatie is tussen dove of slechthorende mensen en horende mensen ingezet worden. De situaties lopen uiteen van een doktersbezoek, een vergadering, een kerkdienst tot (inter)nationaal congres.

Enkele bijzondere opdrachten die ik heb mogen doen waren bijvoorbeeld:
Tolken op de operatiekamer bij verschillende ingrepen.
Diverse symposia in NL, ENG en DU,
Een aantal weken cursus tolken in Amerika,
Als tolk mee met reizen voor diverse doofblinde klanten,
Ook een aantal begrafenissen die ik mocht tolken, heb ik als erg bijzonder ervaren.

Opleiding

In 1984 is de eerste eenjarige parttime opleiding voor doventolken gestart. Later werd de opleiding via twee, naar drie jaar verlengd. Deze opleiding is in 1996 stop gezet. In 1997 is er een nieuwe opleiding leraar/tolk NGT gestart aan de Hogeschool van Utrecht. Dit is een vierjarige (HBO) opleiding. In 1999 ben ik zelf begonnen aan deze (deeltijd) opleiding. Zomer 2003 mocht ik mijn diploma in ontvangst nemen.